"Đang tải dữ liệu..."

Không có biên bản đối chiếu công nợ trong mua bán hàng hoá, có thể thu hồi nợ được không?

Công ty của tôi ở Đà Nẵng, chuyên sản xuất khẩu trang y tế và có ký hợp đồng mua bán khẩu trang với công ty tại tỉnh Bình Dương. Công ty của tôi đã chuyển đủ tất cả số lượng hàng theo hợp đồng vào kho của công ty tại Bình Dương và có nhân viên nhận hàng. Công ty tại Bình Dương đã thanh toán 50% tiền hàng. Sau đó, công ty tôi đã gửi biên bản đối chiếu công nợ cho công ty tại Bình Dương nhưng không nhận được phản hồi. Tôi muốn hỏi luật sư, nếu công ty tại Bình Dương không ký biên bản đối chiếu công nợ thì công ty tôi có thể thu hồi số tiền hàng còn lại được không và nếu phải kiện thì tôi nên khởi kiện toà án nào?

Thứ nhất, công ty tại Bình Dương có trách nhiệm phải thanh toán đủ tiền cho công ty bạn theo hợp đồng đã ký kết. Theo thông tin bạn cung cấp, công ty của bạn đã cung cấp đầy đủ tất cả số hàng theo hợp đồng đã ký kết và bên mua (công ty tại Bình Dương) đã thanh toán 50% số tiền hàng. Vì vậy, công ty tại Bình Dương đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền theo Điều 280 Bộ luật Dân sự 2015 là “nghĩa vụ trả tiền phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức đã thỏa thuận.”

Thứ hai, công ty bạn phải chứng minh số tiền mà công ty tại Bình Dương chưa thanh toán. Trên thực tế, công ty của bạn và công ty tại Bình Dương nên ký biên bản đối chiếu công nợ để xác định khoản nợ của hai bên. Do đó, công ty của bạn phải chứng minh số nợ mà công ty kia phải trả. Đối với trường hợp này, công ty của bạn phải chứng minh được số hàng đã giao cho công ty Bình Dương là bao nhiêu; Công ty tại Bình Dương đã thanh toán bao nhiêu và còn nợ bao nhiêu. Để thực hiện được việc chứng minh, công ty của bạn nên đưa ra một số hồ sơ, tài liệu như:

  • Hợp đồng mua bán giữa hai bên
  • Phiếu xuất kho của công ty bạn
  • Biên bản bàn giao hàng hoá
  • Tài liệu chứng minh bên mua chỉ mới thanh toán 50% tiền hàng

Vậy nên, công ty của bạn có thể thu hồi số tiền hàng mặc dù công ty tại Bình Dương không ký biên bản đối chiếu công nợ.

Trong trường hợp công ty bạn muốn khởi kiện để thu hồi nợ, bạn cần xem điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán giữa hai bên. Nếu hai bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài thì bạn khởi kiện tại Trung tâm trọng tài đã thỏa thuận; Nếu hai bên thỏa thuận giải quyết tại Tòa án cụ thể nào đó (thỏa thuận này không trái quy định của pháp luật) thì bạn khởi kiện tại Tòa án đó; nếu các bên không có thỏa thuận về cơ quan giải quyết tranh chấp thì bạn có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện, nơi đặt trụ sở của bị đơn hoặc nơi hợp đồng được thực hiện.

Ngoài ra, thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại là 2 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm theo Điều 319 Luật Thương mại 2005.

Nguồn tham khảo: https://phong-partners.com/tieng-anh-phap-ly/thu-hoi-no-cho-doanh-nghiep/khong-co-bien-ban-doi-chieu-cong-no-trong-mua-ban-hang-hoa-co-the-thu-hoi-no-duoc-khong-1147.html

 

Liên hệ
Contact Me on Zalo