"Đang tải dữ liệu..."

Áp dụng một số quy định mới về hoạt động mua bán nợ

ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN NỢ

 

Theo Thông tư 18/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), một số quy định mới về hoạt động mua bán nợ của các tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ được áp dụng từ tháng 2/2023.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Thông tư 18 không áp dụng đối với hoạt động mua, bán nợ xấu giữa TCTD và Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC); hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ hợp đồng vay, cho vay giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Một trong những nội dung quy định trong Thông tư 18 là việc TCTD được NHNN xem xét chấp thuận hoạt động mua nợ phải có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD.

Trước khi thực hiện mua, bán nợ theo quy định, TCTD phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ. Trong đó, nội dung phải quy định rõ về phân cấp thẩm quyền theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định mua, bán nợ; phương thức mua, bán nợ, phương thức thanh toán; quy trình mua, bán nợ; quy trình, phương pháp định giá khoản nợ; quy trình quản trị rủi ro đối với hoạt động mua, bán nợ.

TCTD không được cấp tín dụng cho khách hàng để mua nợ thuộc sở hữu của chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

 

Nguồn: Thời báo tài chính

Liên hệ
Contact Me on Zalo