"Đang tải dữ liệu..."

CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐÒI NỢ TỪ CÔNG TY CP KẾT CẤU THÉP BMF

Kể từ ngày 10/6/2022, PP-MBN chính thức nhận chuyển giao toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác từ Công ty cổ phần kết cấu thép BMF liên quan đến Khoản nợ theo Hợp đồng sản xuất khung ghế số 15-05/HĐSX/HT/BMF với Công ty TNHH Hoàng Thành ký kết ngày 15/5/2020.

PP-MBN là chủ nợ mới đối với Khoản nợ trên của Công ty TNHH Hoàng Thành. Theo đó, Công ty PP-MBN có toàn quyền sử dụng các biện pháp hợp pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi Khoản nợ trực tiếp từ Công ty TNHH Hoàng Thành.

Chúng tôi trân trọng công bố thông tin.

 

Liên hệ
Contact Me on Zalo